با همکاری

 

 

 

حامیان

پلاتین

طلا

 

 

 

نقره

 

 

برنز

 

تسهیلات حمایت مالی

ردیف تسهيلات (مزايا) ویژه پلاتین طلا نقره برنز
1 درج آرم شركت در بروشور
2 درج آرم شرکت در دعوت نامه - - -
3 درج آرم شرکت در پوستر
4 درج آرم شركت در برنامه
5 درج آرم شرکت بر روی تابلوهای راهنما - -
6 درج آرم شرکت بر روی تابلوی ورودی درب اصلی - - -
7 درج آرم شركت بر روی جلد DVD -
8 قرار گرفتن تیزر تبلیغاتی شرکت حامی در  DVD -
9 درج آرم شركت در آگهی های روزنامه ای و دیگر جراید -
10  درج آرم شركت در وب سايت 
11  سخنرانی مدیریت شرکت حامی  - - - -
12  تعداد نفرات شركت‌كننده در همایش )ثبت نام داخلی ) 15 نفر 10 نفر 7 نفر 4 نفر 2 نفر
13  جانمایی نمایندگان شرکت حامی در سالن همایش - - -
14  قرار دادن کلیپ تبلیغاتی شرکت حامی در کانال تلگرام همایش 20 نوبت - - - -
15  ارائه DVD  به شرکت حامی 10 عدد 7 عدد 5 عدد 4 عدد 2 عدد
16  لینک مستقیم به سایت شرکت حامی در وب سایت  - -
17  پخش تیزر تبلیغاتی شرکت حامی در محل برگزاری 
18  نصب تابلوي آرم شرکت حامی در محل برگزاری  - - - -
19  نصب تابلوی تبلیغاتی در درب ورودی  سالن پذیراییVIP - - - -
20  نصب یک عدد استند در سالن پذیرایی بین جلسات - -
21  درج آگهي در کتاب ویژه همایش

2
صفحه

2
صفحه

- - -
22  درج آگهي در کتاب ویژه نمایشگاه

2
صفحه

2
صفحه

1
 صفحه

1
صفحه

-
23  در اختيار قرار دادن یک غرفه در نمایشگاه جانبی

18
مترمربع

15 
مترمربع

12
مترمربع


مترمربع

-
24  تقدیر از شرکت حامی در مراسم اختتامیه
25  اهداء لوح تقدیر به شرکت حامی
26  توزیع بروشور شرکت حامی در کیف های ویژه همایش - -
27 امکان قرار دادن هدیه تبلیغاتی شرکت حامی در کیف های ویژه همایش - - -
28 درج آرم شرکت بر روی کیف های ویژه  همایش - - -

مجری

همکار بین المللی

حامیان اطلاع رسانی

  • 1
  • 2

حامیان رسانه ای

روز شمار