با همکاری

 

 

 

حامیان

پلاتین

طلا

 

 

 

نقره

 

 

برنز

 

چرا حمایت مالی کنیم؟

  • معرفی شرکت، سازمان یا مؤسسه بعنوان عضوی شاخص و فعال در صنعت پتروشیمی
  • فرصت جهت نصب اِستندهای تبلیغاتی شرکت در مکان های در نظرگرفته شده
  • فرصت قرار دادن بخشی از اطلاعات تخصصی شرکت در فضای در نظر گرفته شده برای هر حامی
  • معرفی حامی از طریق نمایش لوگو یا نام شرکت در تمامی بروشورها، پوسترها، بنَرِها، نشریات و وب سایت و .....
  • دریافت کامل تماس ها و اطلاعات کاری شرکت ها و مؤسسات شرکت کننده درهمایش
  • فرصت سخنرانی جهت شناساندن بیشتر شرکت و فعالیت های آن
  • نام بردن از حامیان مالی در طول همایش

مجری

همکار بین المللی

حامیان اطلاع رسانی

  • 1
  • 2

حامیان رسانه ای

روز شمار