با همکاری

 

 

 

حامیان

پلاتین

طلا

 

 

 

نقره

 

 

برنز

 

محورهای همایش

  • فرصت­ های سرمایه ­گذاری در صنعت پتروشیمی ایران در قالب توسعه قطب ­های جدید و پارک ­های پتروشیمی در ایران
  • نقش فناوری ­های نوین در توسعه آتی صنعت پتروشیمی و گسترش زنجیره ­های تولید
  • صنعت پتروشیمی و تعهدات زیست محیطی
  • رقابت­ پذیری خوراک های مورد استفاده در صنعت پتروشیمی و خوراک های موجود در ایران
  • بررسی عوامل و پیشران های صنعت پتروشیمی در ایران و منطقه

مجری

همکار بین المللی

حامیان اطلاع رسانی

  • 1
  • 2

حامیان رسانه ای

روز شمار